امروز: جمعه 01 تیر 1403 برابر با 21 جون 2024

خطا
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

قانون موسسات حفاظتي - صفحه2

قانون برنامه چهارم

 ماده5 ـ تعاريف

 الف ـ خدمات انتظامي:    خدماتي كه با ارائه آنها بخشي از انضباط عمومي در جامعه و استقرار نظم محقق مي‌شود مانند گذرنامه، گواهينامه، اجرائيات راهنمايي و رانندگي، وظيفه عمومي و تشخيص هويت.    ب ـ خدمات حفاظتي و مراقبتي:    مراقبت و نگهباني از اماكن، تأسيسات و تسهيلات فاقد رده حفاظتي، كنترل تردد در اين گونه اماكن و تأمين امنيت جابجايي اموال و اسناد بهادار و ساير فعاليتهايي كه صرفاً جنبه‌ي حفاظت فيزيكي دارد.

 ج ـ مركز انتظام:   بخشي از پليس پيشگيري ناجا است كه صدور مجوز فعاليت مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مندرج در اين آيين‌نامه و اعمال كنترل و نظارت دقيق بر فعاليت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) برعهده دارد.

 د ـ مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي:   به مؤسسات غيردولتي اطلاق مي‌شود كه برابر قوانين و مقررات جاري و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه تشكيل و پس از ثبت، تحت نظارت و كنترل ناجا، مجاز به فعاليت حفاظتي و مراقبتي به شرح مندرج در اين آيين‌نامه خواهندبود.

 هـ ـ دفاتر خدمات انتظامي (دفتر خدمات الكترونيك پليس يا پليس + 10) :

 دفاتر و مؤسساتي هستند كه به منظور ارائه بخشي از خدمات انتظامي همچون دريافت و تحويل مدارك و اسناد گواهينامه، گذرنامه، اجرائيات راهنمايي و رانندگي و وظيفه عمومي و تشخيص هويت برابر مقررات تشكيل مي‌شوند.

 و ـ كارفرما:اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه خدمات حفاظتي و مراقبتي دريافت خواهندكرد.

 ز ـ كاركنان:كاركنان به افرادي اطلاق مي‌شود كه در امور اداري و اجرايي مؤسسات و دفاتر شاغل خواهندشد و نگهبانان و مراقبان افرادي هستند كه برابر ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه توسط مؤسسات بكارگيري شده و براساس قرارداد منعقده وظيفه برقراري امور حفاظتي و مراقبتي را عهده‌دار هستند.

فصل دوم « شرايط تشكيل و رتبه‌بندي مؤسسات»

 ماده6 ـ مؤسسات در امور خدمات حفاظتي و مراقبت از اماكن و تأسيسات فاقد طبقه‌بندي حفاظتي، نصب و توزيع واردات و صادرات تجهيزات ايمني و امنيتي، مشاوره و آموزش عوامل اجرايي، حمل پول و اوراق بهادار فعاليت مي‌نمايند.

 ماده7ـ مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه با شخصيت حقوقي غيردولتي در چارچوب قانون تجارت تشكيل مي‌شوند و بايد داراي هيئت مديره و مديرعامل باشند.

 تبصره ـ نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانين كشور و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تأييد وزير كشور خواهدرسيد. ثبت و تغييرات ثبتي اين مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعايت ضوابط اين آيين‌نامه خواهدبود.

 ماده8 ـ شرايط مؤسسين و اعضاي هيئت مديره، مديران، كاركنان و نگهبان‌ها:

مؤسسين، رؤسا، مديران، اعضاء هيئت مديره، كاركنان، نگهبان‌ها و مراقبان مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه، بايد واجد شرايط زير باشند:

 الف ـ داشتن تابعيت ايراني. ب ـ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.

 ج ـ نداشتن سابقه عضويت و وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي ضدانقلاب، معاند و غيرقانوني و نداشتن سابقه سوء امنيتي (با تأييد مراجع ذيصلاح).د ـ نداشتن سوء شهرت به تشخيص ناجا. هـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر براساس اسناد موجود در مبادي ذيربط ناجا.و ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و مواد روان‌گردان با تأييد واحدهاي بهداشتي و درماني تعيين شده توسط ناجا.ز ـ داشتن سلامت جسمي و رواني برابر تأييد واحدهاي درماني تعيين شده توسط ناجا (به نحوي كه توانايي انجام وظايف محوله را داشته باشد). ح ـ داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت براي افراد ذكور.

 ط ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي كاركنان و خواندن و نوشتن براي نگهبان‌ها و ساير نيروهاي شاغل در مؤسسه.

 ي ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل علاوه بر شرايط عمومي فوق بايد داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشند:

 ـ داشتن حداقل 15 سال سابقه كار در نيروهاي مسلح براي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره ضروري است.

 ـ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسات فقط مي‌توانند در يك مؤسسه عضويت داشته باشند.

 ـ داشتن حداقل 35 سال سن و مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم (يا معادل آن در نيروهاي نظامي و انتظامي) براي مديرعامل و هيئت مديره ضروري است.

 ـ داشتن صلاحيت‌هاي حرفه‌اي براي مديرعامل موسسات با تأييد مركز انتظام يا رده انتظامي مربوط به تناسب نوع و محدوده كار مؤسسه.

 ـ اخراج‌شدگان از دستگاه‌هاي كشوري و لشكري نمي‌توانند عضو هيئت مديره يا مديرعامل مؤسسات باشند.

 ـ اعضاء هيئت مديره و مديرعامل مؤسسات نبايد در دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي (كشوري، لشكري) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اشتغال داشته باشند.

 تبصره1ـ تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل 5 و حداكثر 7 نفر و عضويت بيش از دو نفر از اعضاي يك خانواده (در طبقه اول) در هيئت مديره مؤسسه ممنوع است.

 تبصره2ـ در شرايط‌مساوي، ايثارگران، رزمندگان، بسيجيان‌فعال و بازنشستگان‌انتظامي، نظامي و امنيتي و فرزندان آنها براي تأسيس و بكارگيري و مديريت در مؤسسات اولويت دارند.

نظرات  

 
# Guest در تاریخ: یکشنبه 20 مهر 1399 ، ساعت 04:07 ق ظ
این نظر توسط مدیریت حذف شده است.
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

 

آمار این سایت

0419771
امروز
ديروز
بازدید کل
243
272
419771

آی‌پی شما: 3.236.116.27
امروز: جمعه، 01 تیر 1403

پیش بینی وضعیت هوا

بازدیدکنندگان فعلی سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

حالت های رنگی