امروز: جمعه 07 مهر 1402 برابر با 29 سبتامبر 2023

خطا
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

قانون موسسات حفاظتي - صفحه4

قانون برنامه چهارم

 ماده14ـ مؤسسات در قبال قرارداد منعقده در حوزه تعيين‌شده در قرارداد مسئوليت دارند و براساس قوانين و مقررات جاري كشور پاسخگوي خسارات وارده ناشي از قصور و تخلفات كاركنان و عوامل مؤسسه در برابر كارفرما مي‌باشد.

 تبصره1ـ عناوين و مصاديق تخلفات و قصور مؤسسات و چگونگي برخورد با هريك از آنها و اختيارات كميسيونهاي رسيدگي در محدوده مقررات عمومي كشور در قالب يك دستورالعمل توسط ناجا تهيه و پس از تصويب وزير كشور ابلاغ و اجرا خواهدشد.

 تبصره2ـ نمونه و الگوي قراردادهاي مؤسسات با كارفرمايان توسط ناجا تهيه و در اختيار مؤسسات قرار خواهدگرفت. ناجا بر اجراي صحيح قراردادهاي منعقده نظارت خواهدكرد.

 تبصره3ـ مؤسسات مي‌توانند مطابق مقررات كشور نسبت به بيمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمايند.

 تبصره4ـ مرجع‌رسيدگي به اختلافات كارفرمايان با مؤسسات، مراجع‌قضايي خواهندبود. در صورت رضايت طرفين، رده‌ي ذيربط ناجا مي‌تواند به عنوان داور، طبق قوانين جاري كشور داوري و حكميت نمايد.

 ماده15ـ مديرعامل مؤسسه و متصديان ارائه‌دهنده خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي موظفند به صورت مستمر و روزانه سايتهاي خدمات الكترونيكي و صندوق پست الكترونيك خود را رويت كنند و از آخرين اطلاعيه‌ها و دستورالعملهاي صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمايند. ناجا موظف است ظرف حداكثر 72 ساعت اينگونه موارد را رسماً و كتباً به مؤسسات ابلاغ نمايد.

 تبصره ـ ناجا موظف است در ايجاد بسترهاي ارتباطي و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌نامه امنيت فاوا و آيين‌نامه حفاظت اسناد و مدارك نيروهاي مسلح را رعايت نمايد.

 ماده16ـ مؤسسات حق دخالت و پيگيري امور امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي و قضايي و فعاليتهاي خارج از مفاد اين آيين‌نامه را ندارند و هرگاه در حين انجام وظيفه به اين امور برخورد نمايند موظفند مراتب را بدون فوت وقت به ناجا گزارش نمايند.

 تبصره ـ تخطي از اين ماده موجب طرح موضوع در كميسيون رسيدگي به تخلفات خواهدبود و در صورت وقع جرم به مراجع قضايي ارجاع خواهدشد.

 ماده17ـ هيئت مديره، مديرعامل، كليه كاركنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات موظفند علاوه بر اجراي دقيق قوانين و مقررات كشور، طرح تكريم ارباب رجوع و رعايت شئون اسلامي در محيط كار، ضوابط و دستورالعملهاي انضباطي و اجرايي را كه ناجا در چارچوب اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ مي‌كند اجرا نمايند مسئوليت اين امور مستقيماً به عهده مديرعامل و اعضاي هيئت مديره خواهدبود.

 ماده18ـ مؤسسات موظفند نسبت به تأمين لباس، تجهيزات و كارت شناسايي نگهبانان و مراقبان اقدام نمايند.

 تبصره1ـ نوع، شكل، رنگ، علائم لباس و كارت شناسايي كاركنان، نگهبانان و مراقبان توسط ناجا تعيين و ابلاغ خواهدشد. همچنين تجهيزات شخصي نگهبانان در چارچوب خط‌مشي‌هاي مصوب شاك توسط ناجا تعيين مي‌گردد.

 تبصره2ـ كارت شناسايي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسات توسط مركز انتظام صادرخواهدشد و در صورت انفكاك از مسئوليت كارت‌شناسايي بايد به ناجا عودت شود.

 تبصره3ـ مؤسسات موظفند به محض قطع همكاري هر يك از كاركنان و نگهبانان نسبت به دريافت و استرداد كارتهاي شناسايي صادره اقدام نمايند.

 تبصره4ـ استفاده از لباس و تجهيزات خاص، توسط كاركنان، نگهبانان و مراقبان فقط به هنگام انجام وظيفه مجاز خواهد بود.

 تبصره5 ـ كليه كارت‌هاي شناسايي مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحي و چاپ خواهد شد و در اختيار مركز انتظام براي صدور و يا تحويل به مؤسسات قرار مي‌گيرد و تأمين هزينه آن بر عهده مؤسسه مربوط مي‌باشد.

نظرات  

 
# Guest در تاریخ: یکشنبه 20 مهر 1399 ، ساعت 04:07 ق ظ
این نظر توسط مدیریت حذف شده است.
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

 

آمار این سایت

0376698
امروز
ديروز
بازدید کل
23
121
376698

آی‌پی شما: 44.201.72.250
امروز: جمعه، 07 مهر 1402

پیش بینی وضعیت هوا

بازدیدکنندگان فعلی سایت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

حالت های رنگی