امروز: پنج شنبه 04 مرداد 1403 برابر با 25 جولای 2024

خطا
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

قانون موسسات حفاظتي - صفحه5

قانون برنامه چهارم

 ماده19ـ مديران عامل، اعضاي هيئت مديره، كاركنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات پس از احراز شرايط جذب، موظفند متناسب با رتبه ابلاغي ناجا، دوره‌هاي آموزشي موردنياز را در مراكز آموزشي مورد تأييد ناجا طي نمايند و بكارگيري آنان منوط به ارائه گواهينامه طي دوره آموزشي يا كفايت آموزش از سوي ناجا خواهد بود.

 تبصره1ـ دستورالعمل دوره‌هاي آموزشي توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌گردد و هزينه برگزاري آموزشها به عهده مؤسسات خواهد بود.

 تبصره2ـ تا زمان شكل‌گيري مؤسسات تخصصي كه قادر به ارائه آموزشهاي مورد نياز كاركنان و نگهبانان باشند، ناجا مجاز است آموزشهاي لازم را ارائه نمايد و هزينه‌هاي تمام شده را دريافت و عيناً در امور آموزشي مصرف نمايد.

 ماده20ـ مؤسسات موظفند موارد ذيل را مستمراً به مركز انتظام يا واحدهاي ذيربط ناجا در استانها يا شهرستانها گزارش نمايند:

 الف ـ قراردادهاي منعقده، تمديد شده، فسخ شده و يا خاتمه يافته با كارفرمايان.

 ب ـ فهرست اسامي كاركنان و نگهبانان جذب شده و يا منفك شده.

 ج ـ عناوين آموزشهاي ارائه شده به نگهبانان و كاركنان به همراه ساعات آموزش.

 د ـ گزارش وقايع اتفاقيه در حوزه مسئوليت (مصاديق مربوط توسط ناجا تهيه و ابلاغ خواهد شد)

 هـ ـ هرگونه تغيير در اعضاء هيئت مديره و مديرعامل (قبل از انجام تغييرات)

 تبصره ـ ساير گزارش‌هاي لازم در زمينه وظايف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتي كه ناجا ابلاغ مي‌نمايد تهيه و به مراجع ذيربط ارائه مي‌شود.

 ماده21ـ دستورالعمل سقف و ضوابط كلي هزينه‌هاي قابل دريافت مؤسسات بابت ارائه خدمات مورد نظر اين آيين‌نامه و ضوابط كنترل و نظارت بر كار مؤسسات توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌شود. مؤسسات بابت اينگونه موارد وجهي پرداخت نمي‌كنند.

 ماده22ـ هيچ گونه الزام و اجباري براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم « رسيدگي به تخلفات»

 ماده23ـ عدم رعايت مفاد اين آيين‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغي ناجا توسط مؤسسات، تخلف محسوب‌مي‌شود و بمنظور رسيدگي به‌آن كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات به شرح مواد آتي تشكيل و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

عناوين و مصاديق تخلفات و چگونگي برخورد با هر يك از آنها و اختيارات كميسيونهاي رسيدگي در محدوده مقررات عمومي كشور در قالب يك دستورالعمل توسط ناجا تهيه و پس از تصويب وزير كشور ابلاغ و اجرا خواهد شد.

 ماده24ـ كميسيون بدوي رسيدگي به تخلفات مؤسسات در استان مركب از افراد ذيل مي‌باشد:

 الف ـ فا استان يا جانشين وي رئيس كميسيون.ب ـ نماينده استانداري عضو كميسيون

 ج ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب استان عضو كميسيوند ـ رئيس حفاظت اطلاعات فا استان عضو كميسيون

 هـ ـ رئيس پليس پيشگيري فا استان عضو و دبير كميسيون

 تبصره1ـ در مواردي كه موضوع كميسيون نياز به حضور كارشناسان تخصصي يا ساير مسئولين ذيربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاور دعوت بعمل خواهد آمد.

 تبصره2ـ در شهرستان‌هايي كه داراي چندين مؤسسه هستند با تشخيص كميسيون تجديدنظر، كميسيون مستقل، قابل تشكيل مي‌باشد كه با تركيب و وظايف مشابه كميسيون استان فعاليت خواهند نمود.

 ماده25ـ كميسيون بدوي با حضور مديرعامل يا نماينده قانوني مؤسسه تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وي و بررسي‌هاي لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست مي‌تواند در چارچوب دستورالعمل ماده 23 نسبت به صدور رأي در موارد ذيل اقدام نمايد:

الف ـ تذكر كتبي با درج در پرونده.ب ـ اعمال محدوديت و يا ممنوعيت در عقد قراردادهاي جديد

 ج ـ تنزيل موقت رتبه فعاليت مؤسسه د ـ تنزيل دائم، عدم تمديد، ابطال و لغو موقت يا دائم پروانه فعاليت موسسه

 تبصره1ـ مدت و ميزان اعمال تنبيهات مذكور در چارچوب دستورالعمل ماده 23 توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

 تبصره2ـ رأي صادره در مورد بندهاي (الف ـ ب و ج) قطعي و لازم‌الاجرا است ولي در مورد بند (د) محكوم عليه مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ از كميسيون تجديدنظر تقاضاي رسيدگي نمايد. كميسيون مذكور موظف است حداكثر ظرف دو ماه تشكيل جلسه دهد و موضوع را بررسي و رأي نهايي را اتخاذ و ابلاغ نمايد.

 تبصره3ـ در صورتي كه مديرعامل يا نماينده قانوني وي پس از 2 بار دعوت در كميسيون بدوي شركت ننمود، كميسيون بدوي غياباً موارد را بررسي و مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. اين رأي پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهي در كميسيون بدوي مي‌باشد.

 ماده26ـ كميسيون تجديدنظر رسيدگي به تخلفات مؤسسات با عضويت اشخاص ذيل در پليس پيشگيري ستاد ناجا تشكيل و وظيفه آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آراء قابل تجديدنظر كميسيونهاي بدوي خواهد بود:

 الف ـ رئيس پليس پيشگيري ناجارئيس كميسيون

 ب ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب كل كشور عضو كميسيون

 ج ـ نماينده معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور عضو كميسيون

 د ـ نماينده ساحفا ناجا عضو كميسيونهـ ـ رئيس مركز انتظام ناجا عضو و دبير كميسيون

 تبصره1ـ كميسيون تجديدنظر مي‌تواند عنداللزوم از مديرعامل و يا نماينده قانوني مؤسسه براي استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعلام نظر نمايد.

 تبصره2ـ رأي صادره توسط كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. ملاك تصميم‌گيري‌در كميسيونهاي‌بدوي و تجديدنظر آراي‌اكثريت‌اعضاء (حداقل سهرأي) خواهندبود.

 تبصره3ـ كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر مي‌توانند حسب مورد از نماينده اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي يا نمايندگان ساير دستگاهها و پليس‌هاي تخصصي و معاونتهاي ناجا يا ساير مراجع استاني و كشوري بدون حق رأي دعوت بعمل آورند.

نظرات  

 
# Guest در تاریخ: یکشنبه 20 مهر 1399 ، ساعت 04:07 ق ظ
این نظر توسط مدیریت حذف شده است.
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

 

آمار این سایت

0427768
امروز
ديروز
بازدید کل
27
376
427768

آی‌پی شما: 44.211.31.134
امروز: پنج شنبه، 04 مرداد 1403

پیش بینی وضعیت هوا

بازدیدکنندگان فعلی سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

حالت های رنگی